Rady k olejům

Rady k olejům

O OLEJÍCH

K provozu automobilu potřebuje motor kapaliny. Vedle paliva, benzínu nebo nafty, je to například také olej. Ten je samozřejmě potřeba doplňovat, co se ale stane s autem, pokud mu olej dojde? Jakou dlouho ještě pojede do chvíle, než se motor zadře nebo exploduje?

Teorie říká, že olej je pro motor důležitý hlavně proto, že jej promazává. Jednotlivé části tak o sebe nedřou a tím nedochází k jejich opotřebení. Další důležitou funkcí je odvádění nečistot, které se zachycují ve filtru, respektive chlazení některých komponentů. A když olej z motoru odčerpáte, o všechny tyto funkce přijdete a motor se tím pádem, podle teorie, zadře či hůře exploduje.

Každopádně, pokud vám na cestě dojde olej, rozhodně nezkoušejte, jak dlouho bez něj ještě pojedete. Naopak, auto při rozsvícení příslušné kontrolky ihned zastavte, olej dolejte nebo se  nechejte odtáhnout.

 

 • Jak správně vybrat motorový olej?
 • Viskozita
 • Co jsou to Aditiva?
 • Výkonnostní kategorie
 • Klasifikace API
 • Klasifikace ACEA
 • Normy výrobců automobilů a motorů
 • Vysvětlivky zkratek: DPF; TWC; EGR; SCR

 

JAK SPRÁVNĚ VYBRAT MOTOROVÝ OLEJ?

1. První zásadou při výběru motorového oleje je řídit se pokyny výrobce automobilu, obsaženými v příručce u každého vozidla. Jen výrobce motoru (vozidla) může odpovědně říci, který olej lze použít. Prakticky žádný výrobce nedoporučuje určitou značku oleje (odporuje to zákonům o hospodářské soutěži v Evropské unii). Výrobci (automobilů) doporučují oleje podle tzv. výkonnostní specifikace, např. API SH/CD, ACEA A3, VW 505.00, MB 229.1 a viskozitní specifikace SAE, např. 15W-40, 10W-40. U takto doporučených olejů jsou pak určeny výměnné lhůty.

2. Pro oleje stejné výkonnostní specifikace je doporučena stejná výměnná lhůta (pro benzinové motory většinou 15 000 km, pro osobní dieselové motory většinou mezi 8 –15 000 km).

3. Pokud nemáte příručku k vozidlu, zeptejte se u výrobce (v české centrále dovozce vozidla). Pamatujte, výrobce vozidla nedoporučuje značku oleje, ale pouze výkonnostní a viskozitní specifikaci.

4. Pokud olej splňuje výkonnostní a viskozitní specifikaci (nebo specifikaci vyšší), lze ho použít. Vyšší výkonnostní úroveň nevadí, ale je většinou dražší a mnoho nepřinese.

5. Pokud měníte olej nízké výkonnostní specifikace (M5AD, M6AD) za olej nový s vysokou výkonností, zkraťte u první výměny výměnnou lhůtu (dojde k vymytí úsad).

6. Nemíchejte minerální oleje (SAE 15W-40, 15W-50, 20W-30,40) s oleji syntetickými (SAE 0W a 5W-30, 40, 50).


VISKOZITA

Viskozita je proměnná veličina, která je závislá na teplotě. Během činnosti automobilového motoru dochází mimo jiné i ke změnám provozních teplot. V zájmu dobré účinnosti mazání je, aby se viskozita oleje měnila v závislosti na teplotě co nejméně. Tato závislost je určena tzv. viskozitním indexem. Čím je tento index větší, tím je závislost viskozity na změnách teploty nižší. Pro charakteristiku viskozitních vlastností motorových olejů se používá specifikace podle SAE (Society of Automotive Engineers, USA). Pro klasifikaci olejů používá tato norma 6 zimních tříd značených číslem a „W“ (z angl. Winter) a 5 letních tříd značených číslem.

    Zimní třídy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W

    Letní třídy: 20, 30, 40, 50, 60

Hodnota zimního značení určuje chování oleje při nízkých teplotách (např. olej SAE 15W má mez čerpatelnosti  -25 °C).

Hodnota letního značení určuje použití oleje při letních teplotách. Pokud je při označení použito pouze jedné třídy, znamená to, že se jedná o olej monográdový (letní nebo zimní). Když je použita kombinace letní a zimní třídy (např. 5W-40), jedná se o olej multigrádový tj. celoroční. V současné době se téměř výhradně používají motorové oleje multigrádové. Pro naše klimatické pásmo je nejběžnější třída SAE 15W-40.


CO JSOU ADITIVA?

Aditiva jsou chemické látky, které zlepšují a dodávají oleji nové vlastnosti. Antioxidanty zlepšují odolnost proti stárnutí. Aditiva pro snížení opotřebení chrání motor před vysokým opotřebením, čistící aditiva dodávají oleji čistící účinky. Podle určení použití oleje a jeho požadovaných vlastností se aditiva přidávají v různé kombinaci a množství. Toto se nazývá legování oleje. Podíl aditiv u moderních motorových olejů je mezi 15-30 %.


VÝKONNOSTNÍ KATEGORIE

Charakterizují okamžité i dlouhodobé vlastnosti motorového oleje při různých formách provozního zatížení. Jsou hodnoceny různé vlastnosti, jako např. oxidační stabilita, odparnost, ochrana proti opotřebení a tvorbě úsad, proti korozi, úspora paliva apod.

Pro označení výkonnostní kategorie motorových olejů se používají následující normy:

    klasifikace API (American Petroleum Institute, USA)

    klasifikace ACEA (Association des Constructeurs Européens d´ Automobile, EU)

    firemní normy výrobců motorů a vozidel (VW, MB, MAN, VOLVO, TATRA)

    klasifikace MIL-L (normy americké armády)

    jiné klasifikace (např. ILSAC)

V současné době mají největší váhu specifikace API, ACEA a firemní normy výrobců motorů a vozidel. Klasifikace CCMC je již zastaralá a uvádí se pouze dočasně.


KLASIFIKACE API

Tato norma dělí motorové oleje podle typu motoru na benzinové, označené písmenem S a naftové, označené písmenem C. Výkonnostní stupeň je vyjádřen pro daný typ motoru dalším písmenem, od A výše. V podstatě platí, že čím je toto písmeno dále v abecedě, tím kvalitnější je olej. Pokud tedy je první uvedena specifikace S, je olej určen prioritně pro benzinové motory, pokud C, pak je určen pro naftové motory.
Pro příklad: olej označený SN/CF je primárně určený pro benzinové motory, lze jej použít ale i u naftových. V současné době jsou používány následující výkonnostní třídy API.

SE - oleje pro velmi vysoké namáhání, splňující požadavky výrobců motorů vyrobených od roku 1971do roku 1979

SF - oleje pro velmi vysoké zatížení motorů vyrobených v letech 1980 až 1989, oproti SE vylepšené proti oděrové vlastnosti, oxidační stabilita a ochrana proti tvorbě úsad

SG - oleje pro motory po roce 1989, splňující nejpřísnější požadavky na minimalizaci opotřebení a sníženou tvorbu kalů

SH - vlastnosti jako SG, testováno podle náročnějšího zkušebního protokolu CMA (CMA - Chemical Manufakturers Association), vhodné pro vysokootáčkové a přeplňované motory

SJ - specifikace olejů pro zážehové motory, která zohledňuje nejpřísnější emisní limity a nároky na úsporu paliva

SL - pro všechny současné motory i starší motory. Přináší úsporu paliva a prodloužené výměnné intervaly. Kategorie zavedena roku 2001

SM - pro všechny současné motory. Kategorie zavedena 30. listopadu 2004. Oleje klasifikace SM obsahují aditiva pro kontrolu deposit, pro snížení oxidace oleje, snížení opotřebení a tvorby úsad a aditiva zlepšující vlastnosti oleje za nízkých teplot

SN - zavedená v říjnu 2010 pro motory vyrobené po roce 2011 a starší. Vhodná tam, kde je potřeba poskytnout vyšší ochranu pístů, při vyšších teplotách, kde je požadovaná přísnější kontrola kalu a kompatibility s těsněními. Klasifikace SN zaručuje vyšších ochranu turbodmychadla a motoru provozovaném na ethanol do E85. SN také hovoří o vyšší kontrole emisí a nižší spotřebě paliva.

CC - oleje pro mírně přeplňované vznětové motory pracující ve středně náročných a náročných podmínkách, obsahující protikorozní přísady a přísady bránící tvorbě vysokoteplotních úsad (pro modely 1964 - 1970)

CD - oleje pro vysoce zatěžované, přeplňované vznětové motory s kompresorem pracující při vysokých otáčkách a s různě kvalitním palivem, obsahují přísady bránící tvorbě vysokoteplotních úsad a korozi ložisek (pro modely 1970 - 1979)

CE - oleje pro vysoce namáhané přeplňované rychloběžné motory s přímým vstřikováním (pro modely od r. 1983)

CF - oleje pro motory s nepřímým vstřikováním bez kontroly emisí, oproti CD vyšší odolnost proti tvorbě úsad na pístu a korozi ložisek

CF-2 - oleje pro dvoudobé motory vyžadující účinnou kontrolu otěru a tvorby úsad

CF-4 - oleje pro čtyřdobé motory těžkých nákladních vozů pracujících s nejvyšším stupněm přeplňování v nejnáročnějších podmínkách, zejména pro těžké tahače v dálničním provozu ( pro modely od r. 1990 )

CG-4 - oleje pro čtyřdobé vysokootáčkové motory vozů pracujících v nejnáročnějších silničních i teréních podmínkách. V současné době nejvyšší specifikace olejů pro vznětové motory

CH-4 - Zavedena v roce 1998. Pro vysoko-rychlostní čtyřdobé motory, u kterých je vyžadováno splnění výfukových emisních norem z roku 1998. CH-4 oleje mají speciální složení pro užití s palivem s hmotnostním obsahem síry do 0.5 %. Může být použit místo CD, CE,CF-4 a CG-4 olejů.

CI-4 - Zavedena v září 2002. Pro vysoko-rychlostní čtyřdobé motory, u kterých je vyžadováno splnění výfukových emisních norem roku 2004 zavedených v roce 2002. CI-4 oleje mají speciální složení a trvanlivost pro užití v motorech s recirkulací výfukových zplodin (EG ) Jsou určeny pro použití v motorech,které používají palivo s hmotnostním obsahem síry do 0.5%. Může být použit místo CD, CE,CF-4,CG-4 a CH-4 olejů

CI-4 Plus - Plus Oleje pro vysokootáčkové čtyřdobé motory, vyžadující splnění emisních norem (s EGR).


KLASIFIKACE ACEA

Klasifikace ACEA dělí motorové oleje do čtyř tříd

 • A - benzínové motory
 • B - dieselové motory osobních automobilů, dodávek a lehkých užitkových vozidel
 • C - zážehové a vznětové motory osazené částicovými filtry
 • E - dieselové motory těžkých užitkových vozidel

 

V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU POUŽÍVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY ACEA

SKUPINA A, B: BENZINOVÉ A NAFTOVÉ MOTORY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

A1, B1 - motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, oleje s vysokou ochranou pístu před tvorbou úsad, tvorbou kalů a opotřebením, s vysokou odolností proti oxidaci za vysokých teplot.

A2, B2 - zrušena - standardní oleje, normální interval výměny

A3, B3 - oleje s vyšší výkonovou rezervou, vyšší odolnost proti oxidaci za vysokých teplot, vyšší výkonnost než u CCMC G5

A4, B4 - určená pro vysokovýkonné motorové oleje (vyšší výkonovou rezervou) pro použití v motorech osobních vozidel s přímým vstřikem

A5, B5 - vysoce výkonné motorové oleje s nízkou viskozitou a třením a velmi dobrou vysokoteplotní střihovou stabilitou. Pro použití v motorech osobních vozidel také s prodlouženým intervalem výměny.

 

SKUPINA C: ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ MOTORY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ (S KATALYZÁTORY A DPF FILTRY)

C1 - Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro vysoce výkonné zážehové i vznětové motory osobních a lehkých nákladních automobilů se systémy DPF (Diesel Particulate Filter ) a TWC ( Three Way Catalyst ), které vyžadují nízkoviskozní oleje se sníženým obsahem SAPS ( Sulfate Ash Phosphorus Sulfur - sulfátový popel, síra, fosfor ) a HTHS vyšší než 2.9 mPa.s. Tyto oleje prodlužují životnost systémů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva.

C2 - Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro vysoce výkonné zážehové i vznětové motory osobních a lehkých nákladních automobilů se systémy DPF (Diesel Particulate Filter ) a TWC ( Three Way Catalyst ), které vyžadují nízkoviskozní oleje s HTHS vyšší než 2.9 Mpa.s. Tyto oleje prodlužují životnost systémů DPF aTWC a snižují spotřebu paliva.

C3 - Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro vysoce výkonné zážehové i vznětové motory osobních a lehkých nákladních automobilů se systémy DPF s nízkým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu

C4 - Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro automobily a se systémy DPF ( Disel Particulate Filter ) a TWC ( Three Way Catalyst ). Tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů. (norma platná od r. 2006

 

SKUPINA E: VZNĚTOVÉ MOTORY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ

E1 - zrušena - základní výkonová úroveň motorové oleje pro moderní naftové motory nákladních automobilů

E2 - oproti E1 lepší vlastnosti, zejména vyšší čistota a nižší opotřebení motoru, možné prodloužené intervaly výměn

E3 - zrušena - jako E2, lepší ochrana vaček proti opotřebení, kontrola viskozity a rozptylování sazí, vyšší výkonová rezerva pro moderní naftové motory nákladních automobilů a prodloužení intervalu výměn

E4 - oleje pro vznětové motory nejvyšší výkonnostní úrovně (tzv. SHPD - Super High Performance Diesel ) s extrémně prodlouženými intervaly výměny oleje.

E5 - oleje pro vysoce a středně zatížené motory s turbodmychadlem i bez něj zaměřena zejména na motory z Americké produkce. Čistota pístu jako u ACEA E3, ale snížené opotřebení motoru vůči E3 a E4

E6 - vysoce stabilní oleje podporující čistotu pístů, snižující opotřebení (včetně působením sazí) a zajišťující stálé mazání. Olej je doporučován pro moderní, vysoce zatěžované vznětové motory,splňující emisní limity Euro 1-5. Umožňuje prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce. Je vhodný pro motory se systémem EGR (Exhaust Gas Recirculation - systém recirkulace výfukových plynů), DPF (Diesel Particulate Filter - filtr pevných částic) a SCR NOx (Selective Catalitic Reduction - selektivní katalytické reakce) . Třída E6 je zvláště doporučována pro motory s DPF systémy, které spalují palivo s nízkým obsahem síry (50 ppm)

E7 - stabilní oleje zabraňující usazování nečistot na pístech a vzniku zrcadlových ploch na stěnách válců. Omezuje opotřebení (včetně působením sazí), vznik úsad v turbodmychadlu. Olej je doporučován pro moderní, vysoce zatěžované vznětové motory splňující emisní limity Euro 1-5. Umožňuje prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce. Je vhodný pro většinu motorů se systémy EGR (Exhaust Gas Recirculation) a SCR no (Selective Catalitic Reduction). Není vhodný pro systémy DPF (Diesel Particulate Filter).

E9 - Motorové oleje pro naftové motory nákladních automobilů se zlepšenou ochranou proti opotřebení, úsadám a sazím se sníženým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu splňující emisní limity EURO I-V včetně prodloužených intervalů výměny oleje. Jsou vhodné pro motory bez i s DPF a pro většinu motorů s EGR a SCR. Zvlášť doporučeno pro nízko sirné palivo.

 

VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY PŘEVODOVÝCH OLEJŮ DLE API

GL-1 - Pro manuální převody pracující za tak nenáročných podmínek, že pro zajištění mazání může být použit minerální olej (rafinát).

GL-2 - Pro nápravy se šnekovým převodem pracující v takovém režimu, že mazivo GL-1 není schopno zajistit dostatečné mazání.

GL-3 - Pro manuální převodovky pracující v režimu střední až vysoké zátěže a pro nápravy s kuželovými ozubenými koly pracujícími v režimu malého až středního zatížení. Provozní podmínky vyžadují mazivo překračující požadavky GL-1 ale nedosahující požadavků GL-4.

GL-4 - Pro nápravy s kuželovými ozubenými koly pracující v režimu střední zátěže nebo nápravy s hypoidním náhonem pracující v režimu střední zátěže. Oleje mohou být používány i ve vybraných manuálních převodovkách a v případech spojení hnací nápravy a diferenciálního převodu.

GL-5 - Pro převody, především hypoidní převody, pro nápravy pracující v různých kombinacích zátěže (vysoká x nízká rychlost, vysoký zkrut a otřesy).

GL-6 - Pro převody s velmi vysokým namáháním ve formě zádrže. Takové převody vyžadují ochranu před tvorbou vrypů, přesahující možnosti maziva GL-5. Posun k jiným typům převodů minimalizuje komerční využití těchto maziv.

MT-1 - (Současná) - Pro nesynchronizované manuální převodovky v režimu vysokého zatížení. Mazivo obsahuje aditiva pro extrémně vysoký tlak a pro zvýšení teplotní stability.

Kromě rozdělení požadavků dle API se setkáváme také s předpisy výrobců převodovek např. FORD, GM, Chrysler, Voith, ZF atd.

 

OLEJE PRO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY ATF

Na oleje pro automatické převodovky jsou kladeny vysoké nároky a jsou charakterizovány pomocí firemních specifikací. Celosvětově uznávanými standardy jsou:

 • Ford – M2 C 33 G, M2 C 33 F, ATF MERCON
 • GM (General Motors) – Allison Type C2, C3, C4; ATF Dexron II, IID, IIE, III, Type A Suffix A
 • Další významní výrobci – Chrysler, MAN, Voith, ZF

 

OLEJE PRO KOMBINOVANÉ SYSTÉMY

V této skupině olejů dominují velcí výrobci traktorů, zemních a stavebních strojů, a proto se objevují jejich specifikace: (Caterpillar, Ford, John Deere, Massey Ferguson, New Holand, Zetor aj.)

 • TOU (Tractor Oil Universal) – olej pro hydraulický systém a mechanické převody (ne pro mokré brzdy!).
 • UTTO (Universal Tractor Transmossion Oil) – olej pro hydrauliku, mechanické převody i mokré brzdy.
 • STOU (Super Tractor Oil Universal– olej pro všechny hlavní mazané celky moderních traktorů (vhodný i pro mazání motorů).

Oleje těchto skupin plní současně požadavky klasifikací pro jednotlivé základní skupiny (motorové, převodové a hydraulické oleje).


NORMY VÝROBCŮ AUTOMOBILŮ A MOTORŮ

Mnozí výrobci automobilů a motorů požadují od motorových olejů splnění dalších požadavků, které nejsou zahrnuty v metodice výše uvedených klasifikací.

 

Nejznámější jsou následující normy:

FIREMNÍ NORMY VW (VOLKSWAGEN)

    VW 501.00 - lehkoběžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motory

    VW 500.01 - běžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motory

    VW 502.00 - lehkoběžné oleje pro benzinové motory

    VW 503.00 - lehkoběžné i běžné oleje pro benzinové motory s prodlouženou dobou výměny

    VW 505.00 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory

    VW 505.01 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory včetně motorů

    čerpadlo-tryska

    VW 506.00 - lehkoběžné i běžné oleje pro naftové motory s velmi dlouhou dobou výměny

    VW 506.01 - lehkoběžné oleje pro naftové motory TDi (čerpadlo – tryska) prodloužené

    výměnné intervaly

    VW 504.00 - lehkoběžné oleje pro benzinové motory, omezení sulfátového popelu, prodloužené

    výměnné intervaly

    VW 507.00 - lehkoběžné oleje pro naftové motory, omezení sulfátového popelu, prodloužené

     výměnné intervaly

 

FIREMNÍ NORMY MB (MERCEDES - BENZ)

    MB 228.1 -  oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory

    MB 228.3 -  oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory osobních i nákladních

    automobilů, vhodné pro dálkovou přepravu a prodloužené výměnné lhůty

    MB 228.5 -  pro obdobnou oblast použití jako MB 228.3, ale s vyššími užitnými vlastnostmi – další

    možné prodloužení výměnných lhůt v lehkých třídách až do 45.000 km, v těžkých třídách až do

    160.000 km (servisní ukazatel)

    MB 228.51- oleje pro nákladní automobily, omezení sulfátového popelu, síry a fosforu, přibližně

    odpovídá ACEA E6

    MB 229.1  - oleje pro benzinové a naftové motory osobních vozidel (vyšší požadavky oproti ACEA

     A2-96/A3-96 a B2-96/B3-96)

    MB 229.3  - oleje pro osobní vozidla s prodlouženými intervaly výměny (30 000 km)

    MB 229.51 - pro osobní automobily s naftovými motory, vybavenými filtrem pevných částic, a pro

    benzínové motory s prodlouženými servisními intervaly. Vychází z požadavku ACEA A3/B4 a C3:

    oleje odpovídající této specifikaci jsou nízkopopelné a long life.

 

FIREMNÍ NORMY FIAT

    Fiat 9.55535-G1 - oleje řady „Fuel economy“ se sníženou viskozitou pro benzínové motory, interval

    výměny 2 roky

    Fiat9.55535-G2 - vysoce výkonné oleje pro benzínové motory, interval výměny 1 rok

    Fiat 9.55535-H2 - vysoce výkonné oleje pro benzínové motory, interval výměny 1 rok

    Fiat9.55535-H3 - vysoce výkonné oleje pro benzínové motory, interval výměny 1 rok

    Fiat 9.55535-D2 - vysoce výkonné oleje pro benzínové motory, interval výměny 1 rok

    Fiat 9.55535-M2 - pro benzínové a naftové motory

    Fiat 9.55535-N2 - pro benzínové a naftové motory včetně vysoce přeplňovaných turbomotorů

    Fiat 9.55535-Z2 - vysoce výkonný olej pro benzínové a naftové motory, taktéž použitelný u

    speciálních turbomotorů

    Fiat 9.55535-S1 - motorové oleje řady „Fuel economy“ se sníženou viskozitou určené pro naftové

    motory vybavené systémem DPF a také pro benzínové motory, interval výměny je 2 roky, přibližně

    odpovídá normě ACEA C1/C2

    Fiat9.55535-S2FIREMNÍ NORMY FORD  

  FORD M2C 912-A1 - servisní olej od roku 1996, valitativní úroveň shodná s ACEA A1/B1

    FORD M2C 913-A1 - servisní olej od roku 1998, kvalitativní úroveň shodná s ACEA A1/B1

    FORD M2C 913-B - určené pro všechny benzínové a naftové motory bez systému DPF, není určen

    pro 1.9 TDI!

    FORD M2C917-A - určené pro naftové motory 1,9 TDI (Galaxy).

    FORD M2C 934-A - určené pro dieselové motory se systémem DPF, kvalitativní úroveň shodná

    s ACEA C1

    FORD WSS - M2C 912-A - určené pro benzínové a naftové motory osobních automobilů, nelze

    použít v motorech typ: 1,9 TDI (Galaxy) a 1,4 TDCI (Fiesta)

    FORD WSS - M2C 913-A - určené pro benzínové a naftové motory osobních automobilů, nelze

    použít v motorech typ: 1,9 TDI (Galaxy) a 1,4 TDCI (Fiesta)

    FORD WSS - M2C 913-B - určené pro naftové motory typu 1,4 TDCI (Fiesta)

    FORD WSS - M2C 913-C - určené pro naftové motory vybavené systémem DPF, kvalitativní úroveň

    shodná se třídou ACEA C1

    FORD WSS - M2C 934-A - určené pro naftové motory vybavené systémem DPF, kvalitativní úroveň

    shodná se třídou ACEA C1

 

FIREMNÍ NORMY OPEL

   GM-LL-A-025 (B0402095) - určené pro benzínové motory u osobních automobilů, snižuje spotřebu

   paliva

    GM-LL-B-025 (B0402098) - určené pro naftové motory u osobních automobilů, snižuje spotřebu

     paliva

    GM DEXOS 2 - určené pro benzínové a naftové motory s/bez systému DPF, lze nahradit předešlé

    normy GM-LL-A-025 a GM-LL-B-025

 

FIREMNÍ NORMY PEUGEOT

    B71 2295 – založený na minerální bázi určený pro nízké výkonnosti, odpovídá normám ACEA A1/B1

    B71 2294 - založený na minerální bázi určený pro střední výkonnosti, odpovídá normám ACEA

    A3/B3

    B71 2296 - odpovídající normám ACEA A3/B4 (resp. ACEA A5/B5), také pro oleje se sníženou

    viskozitou

    B71 2290 - olej řady „MID SAPS“ se sníženou viskozitou, zvláště určený pro naftové motory

    vybavené systémem DPF, kvalitativní úroveň srovnatelná se třídou ACEA C2

 

FIREMNÍ NORMY RENAULT

    RN 0700 – určený pro benzínové motory, odpovídá normě ACEA A3/ B4 (resp. A5/B5)

    RN 0710 - určený pro naftové motory bez systému „DPF“. Viskozitní třída SAE 5W - 40, odpovídá

    normě ACEA A3/B4

    RN 0720 - určený pro naftové motory se systémem DPF, viskozitní třídy SAE 0/5W–30/40, odpovídá

    normě ACEA C4

 

FIREMNÍ NORMY MANN

    MAN 271 - přibližně odpovídá ACEA E2

    MAN M3275 - přibližně odpovídá ACEA E3

    MAN M3277 - přibližně odpovídá ACEA E4, srovnatelné s MB 228.5

    MAN M3477 - přibližně odpovídá ACEA E6, srovnatelné s MB 228.51

 

KLASIFIKACE OLEJŮ PRO ZÁŽEHOVÉ DVOUTAKTNÍ MOTORY

Motorové oleje pro dvoutaktní motory motocyklů, mopedů, skútrů, travních sekaček a motorových pil se klasifikují nejčastěji podle norem API (USA) a JASO (Japonsko).

    API TA - oleje pro mopedy a jiné malé motory

    API TB - oleje pro skútry a jiné vysoko-zatížené motory 50 až 200 ccm

    API TC - oleje pro vysoko-zatížené, vysokoobrátkové motory

    JASO FA - oleje pro mopedy a jiné malé motory

    JASO FB - oleje pro skútry a jiné vysoko-zatížené motory 50 až 200 ccm

    JASO FC - oleje pro vysoko-zatížené, vysokoobrátkové motory

 

DOPORUČENÉ VISKOZITNÍ TŘÍDY SAE MOTOROVÝCH OLEJŮ PODLE VNĚJŠÍCH TEPLOT

Viskozitní třídy motorových olejů podle SAE J300 (7/2001)

a) = 0W-40, 5W-40 a 10W-40

b) = 15W-40, 20W-40, 25W-40 a 40


VYSVĚTLIVKY ZKRATEK

DPF (Diesel Particulate Filter) - Filtr pevných částic, který slouží k zachycení velmi jemných prachových částic z výfuku dieselových vozidel.

TWC (Three Way Catalyst) - trojčinný katalyzátor

EGR (Exhaust Gas Recirculation - recirkulace výfukových plynů

SCR (Selective Caralysts Reduction) – selektivní redukční katalyzátor - systém pro úpravu výfukových plynů, především pro snížení NOx a CO2 za pomoci AdBlue